ATM adresa izvora


ATM adresa izvora
source - ATM - address
* * *
• source - ATM - address

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.